Sacharos dykuma. Marokas

Ne veltui kupranugarį vadina dykumos laivu - kai prisiderini prie jo žingsnių, atrodo, kad iš tikrųjų lengvai siūbuoji pirmyn atgal, kaip valtyje per bangas. 
***
Palapinėse mes nemiegojom. Mūsų vedliai paruošė "lovas" čia pat, kopos papėdėje, bet net ir po varginančios dienos miegas neėmė. Kalba irgi nesirišo, todėl gulėjom kiekvienas su savo mintim ir žiūrėjom į tokį žvaigždžių pilną dangų, kokio dar nebuvom matę. 

Comments