Aswan ir Izidės šventykla. Egiptas

Karšta, sausa ir pilna dulkių. Kuo labiau į pietus, istorinę nubių žemę, tuo skurdesnis gamtovaizdis ir raudonai geltonas smėlis vietoj juodžemio. 
Nilo pakrantėje daug didelių, keistos formos akmenų; gali būti kad būtent dėl to, kad akmenys primena dramblį, sala Nilo vidury vadinasi Elephantine. Joje kelios faraonų šventyklos, spalvingas nubių kaimukas ir Asvano muziejus su ant sienų kabančiom krokodiliukų iškamšom.
Vėl išsinuomojam dviračius ir minam į pietus apžiūrėti Izidės šventyklos Asvano užtvankos suformuotame Nilo tvenkiny. Kažkada ji stovėjo Philae saloje, bet dėl užtvankos satybų perkelta į Agilkia. Po šventyklą lėtai vaikštinėjam beveik iki sutemų, ir grįžtant laiveliu atgal saulė jau slepiasi už horizonto. Praplaukiam ant akmenų ramiai tupintį garnį, kuris visai neišsigąsta motoro burzgimo. Netoliese tinklus meta žvejai, paskutiniai saulės atspindžiai mirguliuoja vandens paviršiuje.  
Į Asvaną grįžtame jau sutemus.

Comments